Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hygroskopicita
schopnost látek pohlcovat a vázat vodní páru.
angl: hygroscopicity slov: hygroskopicita rus: гигроскопичность něm: Feuchteaufnahmevermögen n, Hygroskopizität f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: