Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina geopotenciální
hladina (plocha) konstantního geopotenciálu. Viz též hladina ekvipotenciální.
angl: geopotential level, geopotential surface; slov: geopotenciálna hladina; něm: Geopotentialfläche f, geopotentielle Fläche f; rus: геопотенциальный уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: