Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina geopotenciální
hladina (plocha) konstantního geopotenciálu. Viz též hladina ekvipotenciální.
angl: geopotential level, geopotential surface slov: geopotenciálna hladina něm: Geopotentialfläche f, geopotentielle Fläche f rus: геопотенциальный уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: