Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění konfluentní
proudění charakterizované sbíhajícími se proudnicemi. Viz též konfluence, proudění difluentní.
angl: confluent flow; slov: konfluentné prúdenie; něm: konfluente Strömung f; rus: сходимый поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: