Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina izopyknická
angl: isopycnic level; slov: izopyknická hladina; něm: isopykne Fläche f; rus: изопикнический уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: