Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbulence konvekční
označení pro turbulenci vznikající a vyskytující se zpravidla v souvislosti s termickou konvekcí.
angl: convective turbulence; slov: konvekčná turbulencia; něm: konvektive Turbulenz f; rus: конвективная турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: