Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence konvekční
označení pro turbulenci vznikající a vyskytující se zpravidla v souvislosti s termickou konvekcí.
angl: convective turbulence slov: konvekčná turbulencia něm: konvektive Turbulenz f rus: конвективная турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: