Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oběh vody na Zemi
angl: hydrologic cycle slov: obeh vody na Zemi rus: круговорот воды в природе něm: Wasserkreislauf m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: