Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bologram
registr. záznam bolometru.
Termín se skládá z řec. βολή [bolé] „hod, střela, paprsek (světla)“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“; tj. doslova „záznam o paprscích“.
angl: bologram; slov: bologram; něm: Bologramm n; fr: diagramme d'enregistrement d'un bolomètre m, bologramme m; rus: болограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: