Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bologram
registr. záznam bolometru.
Termín se skládá z řec. βολή [bolé] „hod, střela, paprsek (světla)“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“; tj. doslova „záznam o paprscích“.
angl: bologram slov: bologram něm: Bologramm n fr: diagramme d'enregistrement d'un bolomètre m, bologramme m rus: болограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: