Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nádobka tlakoměru
zásobník na rtuť obvykle válcového tvaru, do kterého zasahuje otevřený konec barometrické trubice rtuťového tlakoměru. Ve vztahu k trubici může mít nádobka dno pohyblivé, jako ve Fortinově tlakoměru, nebo pevné, jako u tlakoměru s redukovanou stupnicí. Viz též násoska, tlakoměr nádobkový, tlakoměr nádobkový-násoskový.
angl: barometer cistern; slov: nádobka tlakomeru; něm: Barometergefäß n; rus: чашка барометра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: