Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum tlakové
syn. maximum barické – zast. označení pro anticyklonu; střed tlakového maxima býval dříve na synoptických mapách označován písmenem M.
angl: pressure maximum slov: tlakové maximum něm: Druckmaximum n rus: барический максимум  1993-a2
podpořila:
spolupracují: