Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetograf
viz ombrograf.
slov: hyetograf rus: гиетограф něm: Hyetogrraph m, Niederschlagsschreiber m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: