Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetograf
viz ombrograf.
slov: hyetograf něm: Hyetograph m, Niederschlagsschreiber m rus: гиетограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: