Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetograf
viz ombrograf.
Termín se skládá z řec. ὑετός [hyetos] „déšť“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
slov: hyetograf; něm: Hyetograph m, Niederschlagsschreiber m; rus: гиетограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: