Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima fyzické
skutečné klima Země uspořádané do fyzických klimatických pásem a klimatických typů, vytvářené současným působením všech klimatických faktorů. Termín se používá při porovnání se zjednodušenými modely klimatu Země, jako je radiační klima nebo solární klima.
angl: physical climate; slov: fyzická klíma; rus: физический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: