Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spektroradiometr
přístroj k měření spektrální intenzity toku dopadajícího záření v různých vlnových oblastech elektromagnetického záření. Spektroradiometry se používají většinou při pozemních i družicových měřeních obsahu a rozložení jednotlivých složek a parametrů zemské atmosféry.
angl: Spectrometer slov: spektrorádiometer rus: спектрометр něm: Spektroradiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: