Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektroradiometr
přístroj k měření spektrální intenzity toku dopadajícího záření v různých vlnových oblastech elektromagnetického záření. Spektroradiometry se používají většinou při pozemních i družicových měřeních obsahu a rozložení jednotlivých složek a parametrů zemské atmosféry.
Termín se skládá z lat. spectrum „obraz“, z komponentu radio- ve smyslu „radiace“ a řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: Spectrometer; slov: spektrorádiometer; něm: Spektroradiometer n; rus: спектрометр  2014
podpořila:
spolupracují: