Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole termobarické
kombinované teplotní a tlakové pole čili současné prostorové rozložení teploty vzduchu a tlaku vzduchu. Je zobrazováno především na mapách termobarického pole. Viz též teorie cyklogeneze advekčně dynamická.
angl: thermobaric field; slov: termobarické pole; něm: thermobarisches Feld n; rus: термобарическое поле  1993-a3
podpořila:
spolupracují: