Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém pro zpracování dat a předpovědi světový
(GDPFS) – jeden z prvků Světové služby počasí. Jeho cílem je zabezpečit dostupnost met. analýz a předpovědí pro všechny členské státy Světové meteorologické organizace prostřednictvím světových meteorologických center, regionálních specializovaných meteorologických center a národních meteorologických center. Funkce systému v reálném čase: příprava dat před vlastním zpracováním, včetně kontroly kvality dat, tvorba met. analýz a předpovědí na jeden den až po dlouhodobé předpovědi, příprava speciálních předpovědí pro letectví, námořní dopravu a pro případ ekologických havárií a prezentace pozorovaných a zpracovaných dat. Funkce systému v nereálném čase: zpracovaní dat pro klimatologické a výzk. účely, verifikace předpovědí, vývoj numerických modelů a dlouhodobé ukládání měřených dat, výstupů z numerických modelů a výsledků verifikace předpovědí.
angl: Global Data Processing and Forecasting System; slov: Svetový systém pre spracovanie dát a predpovede; něm: Globales Datenverarbeitungssystem n; rus: Глобальная система обработки данных  1993-a3
podpořila:
spolupracují: