Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus sluneční jedenáctiletý
fluktuace polarity magnetického pole Slunce s přibližně jedenáctiletou periodou. Cyklus se projevuje proměnami počtu slunečních skvrn i charakteristik záření Slunce. Výkyvy solární konstanty v rámci cyklu dosahují přibližně jedno promile, v řádu jednotek procent se mění intenzita ultrafialového záření. Cyklus má významný dopad na podmínky ve vyšších vrstvách zemské atmosféry, v rámci střední atmosféry se projevuje anomáliemi v teplotě i cirkulaci a má vliv i na stabilitu zimního cirkumpolárního víru. Viz též číslo Wolfovo.
angl: solar cycle, sunspot cycle slov: slnečný cyklus něm: elf jähriger Sonnenzyklus m, Schwabe-Zyklus m fr: cycle de 11 ans m, cycle solaire m, cycle solaire de 11 ans m rus: солнечный цикл  2015
podpořila:
spolupracují: