Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus sluneční jedenáctiletý
syn. cyklus slunečních skvrn jedenáctiletý – fluktuace polarity magnetického pole Slunce s přibližně jedenáctiletou periodou. Projevuje se proměnou vyzařovacích charakteristik. Solární konstanta se mění v rámci cyklu přibližně o jedno promile. V řádu procent se mění intenzita dopadajícího záření v UV spektru. Cyklus má významný dopad na podmínky ve vyšších atmosférických vrstvách, v rámci střední atmosféry se projevuje anomáliemi v teplotě i cirkulaci a má vliv i na stabilitu zimní polární cirkulace.
angl: solar cycle, sunspot cycle slov: Milankovičove cykly rus: солнечный цикл fr: cycle de 11 ans m, cycle solaire m, cycle solaire de 11 ans m něm: elf jährige Sonnenzyklus, Sonnenfleckenzyklus, Schwabe-Zyklus  2015
podpořila:
spolupracují: