Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zóna frontální výšková planetární
pás zvětšených horiz. gradientů teploty a tlaku vzduchu ve stř. a horní troposféře v mírných a subtropických zeměp. šířkách. Má značné rozměry, většinou se vyskytuje nad určitou částí polokoule, v některých případech však probíhá okolo celé polokoule. Průběh této zóny může být více méně zonální nebo značně meandrující. Největší gradienty teploty a tlaku vzduchu bývají obvykle v blízkosti tropopauzy. Ve volné atmosféře se na tuto výškovou frontální zónu váže polární nebo arktická fronta. V uvedené zóně se často vyskytuje tryskové proudění.
angl: planetary height-level frontal zone; slov: planetárna výšková frontálna zóna; něm: planetarische Frontalzone f; rus: планетарная высотная фронтальная зона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: