Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára konfluence
čára na přízemní nebo výškové mapě, podél níž dochází ke sbíhání proudnic. V oblastech přízemní čáry konfluence zpravidla vznikají výstupné pohyby vzduchu, které podmiňují např. vývoj konvektivních oblaků. Viz též čára difluence.
angl: confluence line; slov: čiara konfluencie; něm: Konfluenzlinie f; fr: axe de confluence m; rus: линия конфлюэнции  1993-a2
podpořila:
spolupracují: