Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra autobarotropní
modelová atmosféra, která se sama udržuje ve stavu barotropie. Viz též atmosféra barotropní.
angl: autobarotropic atmosphere slov: autobarotropná atmosféra něm: autobarotrope Atmosphäre f fr: atmosphère autobarotrope f rus: автобаротропная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: