Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum tlakové
syn. minimum barické – zast. označení pro cyklonu; střed tlakového minima býval dříve na synoptických mapách označován písmenem m.
angl: pressure minimum; slov: tlakové minimum; něm: Druckminimum n; rus: барический минимум  1993-a2
podpořila:
spolupracují: