Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

minimum tlakové
syn. minimum barické – zast. označení pro cyklonu; střed tlakového minima býval dříve na synoptických mapách označován písmenem m.
angl: pressure minimum slov: tlakové minimum něm: Druckminimum n rus: барический минимум  1993-a2
podpořila:
spolupracují: