Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

škola meteorologická bergenská
angl: Bergen school of meteorology; slov: bergenská meteorologická škola; něm: Bergener Schule f; rus: бергенская метеорологическая школа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: