Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

centrum atmosféry akční permanentní
syn. centrum atmosféry akční trvalé – akční centrum atmosféry, které je patrné na klimatologických mapách během celého roku. Poloha, rozsah a intenzita permanentních akčních center se nicméně do určité míry mění, a proto bývají označována i jako centra kvazipermanentní nebo semipermanentní. Takovými akčními centry jsou rovníková deprese, oceánské subtropické anticyklony (např. azorská anticyklona) a cyklony nad oceány ve vysokých zeměpisných šířkách (např. islandská cyklona).
angl: permanent atmospheric center of action slov: permanentné akčné centrum atmosféry něm: stationäres Aktionszentrum n fr: centre d'action de caractère permanent m rus: постоянный центр действия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: