Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

depozice suchá
depozice ve smyslu ukládání atm. příměsi na zemském povrchu, k níž dochází v období beze srážek, popř. hmotnost příměsi, která je tímto způsobem uložena na jednotku plochy za jednotku času. Týká se atmosférického aerosolu i plynů. Na rozdíl od mokré depozice je suchá depozice nepřetržitým procesem. Viz též spad prachu.
angl: dry deposition; slov: suchá depozícia; něm: trockene Deposition f; fr: dépôt sec m; rus: сухие выпадения (осаждения, накопления)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: