Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

depozice suchá
hmotnost atm. příměsi, která je uložena na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času v důsledku jiných procesů samočištění ovzduší, než procesů vymývání. Viz též spad prachu.
angl: dry deposition slov: suchá depozícia něm: trockene Deposition f rus: сухие выпадения (осаждения, накопления) fr: dépôt sec m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: