Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stáčení větru cyklonální
stáčení větru v horiz. rovině dané cyklonálním zakřivením proudnic. Na sev. polokouli má opačný směr než otáčení hod. ručiček, tj. míří vlevo, postavíme-li se po směru větru, zatímco na již. polokouli je tomu opačně. Viz též zakřivení izobar nebo izohyps cyklonální, cyklona, stáčení větru anticyklonální.
angl: cyclonic rotation of wind slov: cyklonálne stáčanie vetra rus: циклоническое вращение něm: zyklonale Winddrehung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: