Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pelengátor bouřek
slov: búrkový pelengátor; rus: пеленгатор гроз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: