Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna počasí
větší změna jednoho nebo více meteorologických prvků, probíhající v daném místě nebo oblasti, popř. i začátek nebo ukončení určitého met. jevu. Změnou počasí se zpravidla nerozumí změna hodnot met. prvků v důsledku denního chodu. K nejvýraznější změnám počasí dochází při výměně vzduchových hmot na atmosférických frontách, při změně cirkulačního typu apod. Změna počasí se může uskutečňovat v průběhu několika minut, hodin až dní. Viz též zhoršení počasí, zlepšení počasí, proměnlivost počasí.
angl: weather change; slov: zmena počasia; něm: Wetteränderung f; rus: изменение погоды  1993-a2
podpořila:
spolupracují: