Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

krystalizace spontánní
proces spontánního mrznutí přechlazených kapiček v atmosféře homogenní nukleací ledu. Probíhá bez zjevné přítomnosti ledových jader a ostatních příměsí uvnitř přechlazených kapek. Spontánní krystalizace může podle pozorování nastat v oblacích při poklesu teploty pod –40 °C, někteří autoři však nevylučují možnost existence čisté přechlazené vody i při teplotách ještě nižších (–65 °C až –70 °C).
angl: spontaneous freezing slov: spontánna kryštalizácia rus: самопроизвольная кристаллизация, спонтанная кристаллизация něm: spontane Kristallisation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: