Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmota vzduchová stabilní
vzduchová hmota, která má alespoň ve spodní části stabilní zvrstvení, tedy vertikální teplotní gradient menší než nasyceně adiabatický. Ve stabilní vzduchové hmotě se často vyskytují inverze teploty, izotermie a jen malá turbulence. Při dostatečné vlhkosti vzduchu v ní vznikají mlhy nebo nízké vrstevnaté oblaky, hlavně v chladné části roku. Viz též hmota vzduchová instabilní.
angl: stable air mass; slov: stabilná vzduchová hmota; něm: stabile Luftmasse f; rus: устойчивая воздушная масса , устойчивая масса воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: