Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážkoměr automatický člunkový
srážkoměr, jehož měření je založeno na počtu impulzů vyvolaných překlápěním dvoudílného člunku dešťovou vodou. Po naplnění horní poloviny dvoudílného člunku se člunek překlopí, tím voda z nyní spodní poloviny člunku vyteče a pod zdroj vody se nastaví druhá, nyní horní polovina člunku. Pro měření srážek v zimním období musí být srážkoměr vytápěn. Z počtu impulzů je možné určit celkové množství i okamžitou intenzitu srážek.
angl: tipping bucket gauge slov: automatický člnkový zrážkomer rus: плювиограф с опрокидывающимся сосудом něm: Niederschlagswippe f  2014
podpořila:
spolupracují: