Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážkoměr člunkový
syn. srážkoměr překlápěcí – automatický srážkoměr, jehož měření je založeno na zaznamenávání el. impulzů vyvolaných překlápěním dvoudílného člunku. Po naplnění jednoho dílu srážkovou vodou způsobí její hmotnost překlopení člunku. Z příslušné poloviny člunku voda vyteče, zatímco vodou se začíná plnit jeho druhá polovina. Z počtu impulzů je možné určit úhrn srážek, v případě silnějších srážek i jejich okamžitou intenzitu. Objem jednoho dílu člunku je přitom zpravidla navržen tak, aby jedno překlopení odpovídalo úhrnu srážek 0,1 mm. Pro měření srážek v zimním období musí být srážkoměr vyhříván.
angl: tipping bucket raingauge; slov: člnkový zrážkomer; něm: Niederschlagswippe f; rus: плювиограф с опрокидывающимся сосудом  2014
podpořila:
spolupracují: