Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozptyl Rayleighův
angl: Rayleigh scattering slov: Rayleighov rozptyl něm: Rayleigh-Streuung f rus: рассеяние Релея, релеeвское рассеяние  1993-a1
podpořila:
spolupracují: