Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos radiační
přenos energie elektromagnetickým zářením v zemské atmosféře. V meteorologii je znám především v souvislosti s vyhodnocováním radiační bilance zemského povrchu nebo částí atmosféry jako radiační přenos krátkovlnný (sluneční záření) a dlouhovlnný (infračervené – tepelné záření). Viz též výměna radiační.
angl: radiative transfer; slov: radiačný prenos; něm: Strahlungstransport m, Strahlungsübertragung f; rus: перенос радиации  1993-a3
podpořila:
spolupracují: