Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obsah vodní kapalný
úhrnná hmotnost vodních kapek v jednotce objemu oblaku, popř. mlhy. Vyjadřuje se v kg.m–3 nebo tradičně v g.m–3. V odborné literatuře se setkáváme s užitím zkratky LWC (z angl. Liquid Water Content). Viz obsah vodní oblaku, obsah vodní ledový.
angl: liquid water content slov: kvapalný vodný obsah něm: Flüssigwassergehalt m rus: водность (облаков)  2014
podpořila:
spolupracují: