Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

föhn
Termín je přejat z něm. Föhn, které je odvozeno z lat. favonius, jímž se označoval vlahý západní vítr (slovo je nejspíše odvozeno od slovesa fovere „oteplovat, zahřívat“). Na poč. 20. století se termín začal používat přeneseně k označení vysoušeče vlasů.
angl: foehn slov: föhn něm: Föhn m fr: foehn m rus: фён  1993-a1
podpořila:
spolupracují: