Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatoterapie
syn. léčba klimatická – léčebná metoda, jež využívá příznivých vlastností klimatu k léčbě některých chorobných stavů nebo k prevenci. Provádí se buď v klimatických lázních v přírodních podmínkách (tzv. klimatoterapie přirozená), nebo v klimatizačních komorách za uměle vytvořených podmínek (tzv. klimatoterapie umělá).
angl: climatotherapy slov: klimatoterapia něm: Klimatherapie f rus: климатотерапия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: