Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient dynamické vazkosti
angl: dynamic viscosity coefficient slov: koeficient dynamickej viskozity rus: коэффициент динамической вязкости něm: dynamischer Viskositätskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: