Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient dynamické vazkosti
angl: dynamic viscosity coefficient slov: koeficient dynamickej viskozity něm: dynamischer Viskositätskoeffizient m rus: коэффициент динамической вязкости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: