Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient dynamické vazkosti
angl: dynamic viscosity coefficient; slov: koeficient dynamickej viskozity; něm: dynamischer Viskositätskoeffizient m; rus: коэффициент динамической вязкости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: