Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pravidla pro let za viditelnosti (VFR)
angl: visual flight rules; slov: pravidlá pre let pri vidieteľnosti; něm: Sichtflugregeln f/pl; rus: правила визуального полета  1993-a1
podpořila:
spolupracují: