Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

scirocco
[široko] – v původním významu teplý již. nebo jv. vítr, vanoucí ze Sahary nad Sicílii a již. Itálii. V širším smyslu se jedná o pouštní vítr proudící ze Sahary nebo arabských pouští do oblasti Středozemního moře na přední straně cyklony postupující Středomořím k východu. Původně suchý a prašný vítr, který se nad mořem zvlhčuje, při dalším postupu na sever přináší mlhu a déšť (tzv. vlhký scirocco) a za horskými překážkami má ráz fénu. Suchý scirocco v zemích Předního východu má ráz katastrofálních suchovějů.
angl: scirocco, sirocco slov: scirocco něm: Schirokko m, Scirocco m rus: сирокко  1993-a2
podpořila:
spolupracují: