Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parhelium
syn. paslunce – velmi častý halový jev v podobě světelných skvrn nalézajících se na parhelickém kruhu vně malého hala. Jsou obvykle výrazněji duhově zbarveny, s červeným okrajem na straně bližší Slunci. Při poloze Slunce na obzoru by se parhelia nalézala na malém halu, s rostoucí výškou Slunce nad obzorem se od malého hala bočně vzdalují v rozsahu několika úhlových stupňů. Vznikají dvojitým lomem slunečních paprsků při průchodu šestibokými ledovými krystalky při lámavém úhlu 60° a vert. poloze hlavní krystalové osy.
angl: mock sun, parhelion, sun dog; slov: parhélium; něm: Nebensonne f; rus: ложное солнце, паргелий  1993-a3
podpořila:
spolupracují: