Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příliv zvýšený bouří
obzvlášť velké zvýšení hladiny oceánu, k němuž dochází na pobřeží zasaženém tropickou nebo hlubokou mimotropickou cyklonou v době astronomického přílivu, takže dochází k souběhu přílivu se vzdutím způsobeným bouří.
angl: storm tide; slov: příliv zvýšený bouří; rus: штормовой прилив  2019
podpořila:
spolupracují: