Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příliv oblivněný bouří
obzvlášť velké zvýšení hladiny oceánu, k němuž dochází na pobřeží zasaženém tropickou nebo hlubokou mimotropickou cyklonou v době astronomického přílivu, takže dochází k souběhu přílivu se vzdutím způsobeným bouří.
angl: storm tide  2019
podpořila:
spolupracují: