Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

informace meteorologická operativní
angl: real-time meteorological information slov: operatívna meteorologická informácia něm: meteorologische Echtzeit-Information f rus: оперативная метеорологическая информация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: