Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

informace meteorologická operativní
angl: real-time meteorological information; slov: operatívna meteorologická informácia; něm: meteorologische Echtzeit-Information f; rus: оперативная метеорологическая информация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: