Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota potenciální ekvivalentní adiabatická
angl: pseudoequivalent potential temperature slov: adiabatická ekvivalentná potenciálna teplota něm: pseudopotentielle Temperatur f rus: потенциальная псевдоэквивалентная температура  1993-b1
podpořila:
spolupracují: