Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přehled meteorologický
periodická publikace, která obsahuje informaci o meteorologických měřeních a pozorováních, popř. o zpracovaných met. údajích z určitého území. V ČR byly nejznámějšími meteorologickými přehledy Denní přehled počasí a Měsíční přehled počasí, které obsahovaly podrobná data z území státu a podávaly všeobecnou informaci o celkové povětrnostní situaci v Evropě a nad Atlantským oceánem. Vydávání tištěné verze Denního přehledu počasí a Měsíčního přehledu počasí bylo ukončeno v roce 2010. Viz též ročenka meteorologická, zpráva meteorologická.
angl: weather report slov: meteorologický prehľad rus: бюллетень погоды, метеорологический бюллетень, сводка погоды něm: Wetterbericht m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: