Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění ve tvaru vln
angl: lee wave flow slov: prúdenie v tvare vĺn něm: wellenartige Luftströmung f rus: волнообразное воздушное течение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: