Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění ve tvaru vln
angl: lee wave flow; slov: prúdenie v tvare vĺn; něm: wellenartige Luftströmung f; rus: волнообразное воздушное течение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: