Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém pozorovací světový
jeden z prvků Světové služby počasí. Slouží k získávání měřených a pozorovaných dat v celosvětovém měřítku. Jeho hlavními složkami jsou pozemní meteorologické stanice, včetně stanic automatických, aerologické stanice, stanice na lodích, bójích a ropných plošinách, meteorologická pozorování z letadel, meteorologické radiolokátory a meteorologické družice. Světový pozorovací systém zahrnuje také měření slunečního záření, detekci blesků, měření přílivu a vertikálních profilů teploty a větru v nižších vrstvách atmosféry.
angl: Global Observing System slov: Svetový pozorovací systém něm: Globales Beobachtungssystem n rus: Глобальная система наблюдений  1993-a3
podpořila:
spolupracují: