Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo relativní
angl: relative sunspot number slov: relatívne číslo něm: Sonnenfleckenrelativzahl f rus: относительное число солнечных пятен fr: nombre relatif de taches m, nombre relatif de Wolf m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: