Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jasno
viz oblačnost.
angl: clear sky slov: jasno něm: heiter, klarer Himmel m rus: ясно  1993-a1
podpořila:
spolupracují: