Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

agrometeorologie
syn. meteorologie zemědělská – obor aplikované meteorologie, který studuje vlivy počasí a klimatu na zemědělství. Poznatků z agrometeorologie se využívá v rostlinné a živočišné výrobě, zejména ve sféře řízení a rozhodování, např. při určování agrotechnických termínů, závlahových dávek nebo ochraně plodin před nepříznivými met. jevy. Cennými met. informacemi pro zemědělce jsou speciální výstupy agrometeorologické předpovědi. Součástí agrometeorologie v širším slova smyslu je agroklimatologie.
angl: agrometeorology slov: agrometeorológia něm: Agrarmetorologie f rus: агрометеорология fr: agrométéorologie f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: