Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Grosswetterlage
Termín byl přejat z němčiny. Skládá se ze slov gross „velký“, Wetter „počasí“ a Lage „poloha, situace“, ve smyslu „povětrnostní situace velkého měřítka“.
angl: general weather situation; slov: Grosswetterlage; něm: Großwetterlage f; fr: situation météorologique générale f; rus: общее синоптическое положение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: