Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

střih větru anticyklonální
horizontální střih větru, který zvětšuje anticyklonální vorticitu, tzn. že podporuje např. mohutnění anticyklon nebo vyplňování cyklon. Na sev. polokouli se při anticyklonálním střihu větru rychlost větru zvětšuje zprava doleva, stojíme-li čelem po směru proudění.
angl: anticyclonic wind shear slov: anticyklonálny strih vetra něm: antizyklonale Windscherung f rus: антициклонический сдвиг ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: