Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

promíchávání turbulentní v atmosféře
promíchávání vzduchu v turbulentním proudění. Nejvýrazněji se uplatňuje v mezní vrstvě atmosféry, kde je rozhodujícím činitelem při vert. transportu vodní páry, tepla a hybnosti. Turbulentní promíchávání v atmosféře se zvětšuje s rostoucí rychlostí větru a s klesající stabilitou atmosféry, v blízkosti zemského povrchu bývá silně ovlivňováno jeho drsností. Ve volné atmosféře se významné turbulentní promíchávání může vyskytovat zejména ve vrstvách s výrazným vertikálním střihem větru a s instabilním teplotním zvrstvením.
angl: turbulent mixing; slov: turbulentné premiešavame v atmosfére; něm: turbulente Mischung f; rus: турбулентное перемешивание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: