Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oteplování adiabatické
angl: adiabatic heating, adiabatic warming slov: adiabatické ohriatie něm: adiabatische Erwärmung f rus: адиабатическое нагревание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: