Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oteplování adiabatické
angl: adiabatic heating, adiabatic warming; slov: adiabatické ohriatie; něm: adiabatische Erwärmung f; rus: адиабатическое нагревание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: