Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oteplování adiabatické
angl: adiabatic heating, adiabatic warming slov: adiabatické ohriatie rus: адиабатическое нагревание něm: adiabatische Erwärmung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: